Restavfall

Bare brennbart avfall som ikke egner seg i de øvrige fraksjoner:

 • Skitten plast
 • Gavepapir
 • Klær og sko
 • Hundeposer
 • Støvsugerposer

Ikke kast dette i restavfallet:

 • Glass
 • Metall
 • Keramikk/porselen
 • Farlig avfall
 • Annet avfall som ikke er brennbart

Husk at fra 1. mai 2019 må restavfall som leveres i sekk på gjenvinningsstasjonen leveres i gjennomsiktig sekk.

Matavfall

Lett nedbrytbart organisk materiale som egner seg for kompostering:

 • Matrester
 • Frukt/grønnsakavfall
 • Fisk/kjøttretter
 • Eggeskall
 • Kaffegrut og teposer
 • Servietter og tørkepapir
 • Blomster/planterester
 • Våt kartong
 • Aske

Ikke kast dette i matavfallet:

 • Plastposer/annen plast
 • Aluminiumsfolie
 • Glass
 • Hermetikkbokser
 • Hage-parkavfall som greiner, kvister, stein og jord
 • Annet materiale som ikke er lett nedbrytbart

Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje som har inneholdt husholdningsprodukter:

 • Hermetikkbokser
 • Syltetøyglass
 • Vin/saftflasker
 • Aluminiumsfolie
 • Brus/ølbokser
 • Kaviar/majonestuber

Husk at avfallet må skylles først.

Ikke kast dette her:

 • Plastposer/annen plast
 • Speil, keramikk, porselen og ildfaste fater
 • Malingsbokser
 • Spraybokser og lyspærer
 • Bremsetromler, parabol og annet metall

Papp, papir og drikkekartonger

Papp og papir som egner seg for gjenvinning:

 • Aviser/ukeblad
 • Konvolutter
 • Pappesker
 • Bølgepapp
 • Pizzainnpakning
 • Kartong
 • Rengjorte melkekartonger

Ikke kast dette i papiravfallet:

 • Våt papp el. papir
 • Skittent papp/papir
 • Avfall som ikke er papp eller papir

Plastemballasje

Plast som egner seg for gjenvinning:

 • Plastflasker til vaskemiddel o.l.
 • Ketchupflasker
 • Småbokser
 • Rømme og yoghurtbeger
 • Plastfolie
 • Plastposer

Husk at plasten må være rengjort.

Ikke kast dette i platavfallet:

 • Leker av plast
 • Hagemøbler
 • Isopor
 • Annen hard plast

Hjemmekompostering?

Hageavfall kan komposteres i egen hage der det ligger til rette for det. 

Der abonnenten har lagt til rette for det kan kommunen gi tillatelse til hjemmekompostering av våtorganisk avfall, herunder matavfall, i komposteringsbeholder godkjent av Setesdal Miljø og Genvinning. Hjemmekompostering av matavfall kan kun skje etter skriftlig avtale med kommunen. All hjemmekompostering skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte og uten sjenanse for naboer m.v.

Komposteringsbingen skal være sikret mot rotter og mus.

Farlig avfall fra husholdninger

Det er ikke tillatt å legge farlig avfall i andre oppsamlingsenheter enn de som er spesielt beregnet på denne fraksjonen. Farlig avfall skal bare leveres til godkjent ordning for farlig avfall.

Batterier, lyspærer og rester av medisiner kan leveres der de er kjøpt.

Annet avfall

Avfall som ikke kan sorteres i dunkene for henteordning skal leveres på gjenvinningsstasjonene.