Ønsker du å endre abonnementet kan du ta kontakt med kommunens servicekontor. Her vil du få informasjon om forskjellige dunkestørrelser og priser. Kontaktinformasjon:

Bykle kommune
Tlf: 37 93 85 00
e-post: postmottak@bykle.kommune.no

Valle kommune, velkomstsenter
Tlf: 37 93 75 00
e-post: post@valle.kommune.no

Bygland kommune, tjenestetorget
Tlf: 37 93 47 00
e-post: post@bygland.kommune.no

Evje og Hornnes kommune, servicekontoret
Tlf: 37 93 23 00
e-post: post@e-h.kommune.no

Iveland kommune, servicetorget
Tlf: 37 93 17 00
e-post: postmottak@iveland.kommune.no