Utlevering av bioposer og returplastsekker

Trenger du bioposer binder du en tom bioposematavfallsdunken.
Trenger du sekker til returplast binder du en tom bæreposepapirdunken.

Våre renovatører vil da dele ut det du mangler.

Ikke ta av biopose eller bærepose før du har fått det du mangler. Renovatøren kan ha gått tom for disse på bilen - du vil da få utlevert neste gang renovasjonsbilen kommer. Har du alt gått tom for bioposer eller plastsekker kan du få disse utlevert på gjenvinningsstasjonen.