I perioden mai-oktober kan du få kjøpt biokompost og hagejord på Syrtveit avfallsanlegg. Mer informasjon og priser kommer senere.