Tykkås gjenvinningsstasjon - Bykle kommune

Åpningstider Tykkås Gjenvinningstasjon: Torsdager kl. 1230 - 1830 og 1. lørdag i måneden kl. 09.00-15.00.Fri levering av sortert husholdningsavfall.

Adresse: Ørnefjellvegen 4, 4745 Bykle

Rysstadmo gjenvinningsstasjon - Valle kommune

Åpningstider Rysstadmo gjenvinningsstasjon: Tirsdager kl. 12.00-18.00 og 3. lørdag i måneden kl. 10.00-13.00. 26.  Stengt: 26.12.17

Adresse: Rysstad Industriveg 1, 4748 Rysstad

Syrtveit avfallsanlegg - Evje og Hornnes kommune

Adresse: 4735 Evje

Fri levering av sortert husholdningsavfall på Syrtveit avfallsanlegg tirsdag kl 0800 - 1430, torsdag kl 0800 - 1900 og 2. lørdag i måneden kl  1000 - 1300.

 

 

Nesmoen gjenvinningsstasjon - Bygland kommune

Åpningstider Nesmoen gjenvinningsstasjon:  2. onsdag i måneden kl. 14.00 - 18.00 og 4. lørdag i måneden kl. 10.00 - 13.00

Adresse: Nesmoen 40, 4745 Bygland

Merk: fri levering av sortert husholdningsavfall på Syrtveit avfallsanlegg Evje, tirsdag kl 0800 - 1430, torsdag kl 0800 - 1900 og 2. lørdag i måneden kl  1000 - 1300.
 

Skaiå gjenvinningsstasjon - Iveland kommune

 Åpningstider Skaiå gjenvinningsstasjon: Siste tirsdag i måneden kl. 16.00 - 19.00. Stengt i november og desember.

Adresse: Kattefossvegen 69, 4724 Iveland