Avfallsgebyr

Avfallsgebyret til innbyggerne i de enkelte deltakerkommunene vedtas av det enkelte kommunestyre.

Kommunenes gebyrregulativ:

Levering på gjenvinningsstasjonen

På gjenvinningsstasjonene i Bykle, Valle, Bygland og Iveland kommune kan man levere privat husholdningsavfall gratis på alle åpningsdager.
På Syrtveit avfallsanlegg er det gratis levering for private tirsdag, torsdag og 2. lørdag i måneden.
Avfallet må leveres med privat bil/henger.
Dersom avfallet leveres av en næringsdrivende på vegne av en privat er avfallet å regne som næringsavfall og det må betales for dette.

Få betalt for levering av din gamle småbåt

Du kan nå få 1000 kr for levering av fritidsbåter til godkjent mottak. Med småbåter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende kan også leveres til mottakene i kommunene. Alle gjenvinningsstasjonene våre tar i mot småbåter. 

Hva må du gjøre for å få utbetalt refusjonen/tilskuddet:

For å søke om refusjon må den som leverer fritidsbåt sende inn søknad gjennom elektronisk søknadssenter. Det kan kun søkes for èn båt pr. søknad. Har du levert flere båter, må det søkes flere ganger. En bekreftelse på at fritidsbåten er levert legges ved søknaden. Skjemaet må fylles ut før levering. Registrer deg og last ned skjema på: www.miljodir.no/avfall. Vi har skjema i vekta hos oss dersom du ikke får hentet dette ut før du kommer. Vi signerer skjema når båten leveres. 

Skann inn eller ta bilde av signert skjemaet og last det opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: soknadssenter.miljodirektoratet.no. Det er Miljødirektoratet som utbetaler vrakpanten.

Tilskuddsordningen for fritidsbåter går ut på at staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter. I tillegg får båteier en utbetaling på 1000 kroner per fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling.

 

 

Innlevering av fritidsbåter over 15 fot

Det er ingen refusjonsordning for innlevering av fritidsbåter fra 15 fot (4,57 meter) inntil 49,21 fot (15,00 meter) uten innenbordsmotor, men såfremt den er under 45 fot er det gratis å levere den på Syrtveit avfallsanlegg.