Hva skal leveres på gjenvinningsstasjonen?

Alt av elektriske artikler som: Kjøkkenmaskiner, lamper, lyspærer, radio, tv, kjøle/fryseskap, komfyr, drill og oljeovner osv.

Kjemikalier, plantevernmidler, batterier, maling, møbler, vinduer/dører, porselen, drikkeglass, treverk, metall, bildekk, hageavfall og glava/rockwoll.

Alt annet avfall som ikke hentes hjemme, se sorteringsveiledning.

Medisin leveres til apotek.

Fyrverkeri, ammunisjon og sprengstoff leveres til politiet.

Farlig avfall:

Leveres i mottak for farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Bemerk at det for asbestholdig avfall og fyrverkeri gjelder særlige regler. 

Asbestholdig avfall:

Eternitt og gulvbelegg kan være asbestholdig. Dette skal pakkes i tett emballasje og merkes "Asbestholdig avfall" før du kan levere det på gjenvinningsstasjonen.

Pakking av asbestholdig avfall:

Små biter av asbestholdig avfall pakkes inn i kraftig bygnings-plast som tapes igjen og merkes med "asbestholdig avfall". Har du større mengde med asbestholdig avfall legger du kraftig bygningsplast på en pall således at plasten kan pakkes rundt asbesten og tapes når denne er lagt på pallen. Pallen merkes med "asbestholdig avfall".

Ta kontakt med personalet på gjenvinningsstasjonen når du kommer med asbestholdig avfall.

Fyrverkeri: 

Leveres i mottak for farlig avfall - du ta kontakt med personalet når du leverer dette. 

Ammunisjon og sprengstoff: 

Ammunisjon og sprengstoff skal leveres til politiet. Det er viktig at du tar kontakt med politiet og avtaler hvordan dette skal leveres - ikke bare møt opp med dette uten å ha avtalt først.

Båter

Miljødirektoratet har laget denne illustrasjonen over hva du kan gjøre med din gamle båt. Merk at båter under 15 fot kan leveres på alle gjenvinningsstasjonene våre. Er båten over 15 fot må den leveres på Syrtveit avfallsanlegg.

slik leverer du båten din.jpg