Åpningstider

Syrtveit gjenvinningsstasjon

Hverdager kl. 8.00 – 14.30
Torsdager til kl. 19.00
Den 2. lørdagen i måneden kl. 10.00 – 13.00

Fri levering for private gjelder bare for levering tirsdager, torsdager og 2. lørdag i måneden. 

Skaiå gjenvinningsstasjon

Siste tirsdag i måneden kl. 16.00 – 19.00 (med unntak av november)
Lørdagsåpent 23.04.22 og 17.09.22 kl. 10.00 – 13.00
Fri levering for private alle åpningsdager.

Nesmoen gjenvinningsstasjon

Den 2. onsdag i måneden kl. 14.00 – 18.00
Den 4. lørdag i måneden kl. 10.00 – 13.00
Fri levering for private alle åpningsdager.

Rysstadmo gjenvinningsstasjon

Tirsdager kl. 12.00 – 18.00
Den 3. lørdag i måneden kl. 10.00 – 13.00
Fri levering for private alle åpningsdager.

Tykkås gjenvinningsstasjon

Torsdager kl. 12.30 – 18.30
Den første lørdag i måneden kl. 09.00 – 15.00   
Fri levering for private alle åpningsdager.

Levering for private

På våre gjenvinningsstasjoner kan private fritt levere mindre mengder grovavfall fra den daglige husholdning. Avfall som kan sorteres i dunkene hvorpå det er henteordning, kan bare unntaksvis leveres på gjenvinningsstasjonene. Har man generelt behov for å levere denne type avfall på gjenvinningsstasjonene grunnet for lite abonnement på dunkrenovasjonen, må man kjøpe et større abonnement på dette.

Dersom det leies inn firma for å levere avfall fra privat husholdning, regnes dette som avfall hvor det må betales for levering.

Levering for næringsdrivende

For næringsdrivende gjelder at de skal henvende seg til personalet for registrering av mengde avfall, firmanavn, adresse, organisasjonsnummer og telefonnummer. Dersom man er fast næringskunde trenger man bare å registrere avfallsmengde og kvittere for dette/leveransen.