Vi skal bli bedre til å sortere på gjenvinningsstasjonene. Fra 1. mai 2019 må derfor alle som leverer restavfall i sekk på gjenvinningsstasjonen bruke gjennomsiktig sekk til avfallet. Les mer om ordningen her.