For å unngå smittespredning og for at flest mulig skal få levert sitt avfall, gjør vi oppmerksom på følgende:

  • Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for å unngå smittespredning
  • Vi tillater bare 3 kunder å levere avfall samtidig – kan medføre kø – bli sittende i bilene
  • Sorter avfallet i de forskjellige fraksjoner hjemmefra – gjør det raskere å levere – mindre kødannelse
  • Restavfall i sekk skal leveres i gjennomsiktige sekker

Åpningstider

  • Tykkås Gjenviningsstasjon torsdager kl. 12.30-18.30 og den 1. lørdag i måneden kl. 09.00-15.00
  • Rysstadmo Gjenvinningsstasjon tirsdager kl. 12.00-18.00 og den 3. lørdag i måneden kl. 10.00-13.00
  • Nesmoen Gjenvinningsstasjon 2. onsdag i måneden kl. 14.00-18.00 og den 4. lørdag i måneden kl. 10.00-13.00
  • Skaiå Gjenvinningsstasjon siste tirsdag i måneden kl. 16.00-19.00
  • Syrtveit Avfallsanlegg tirsdager kl. 08.00-14.30, torsdager kl. 08.00-19.00 og den 2. lørdag i måneden kl. 10.00-13.00